Your reaction is welcome! Mail to:

 

 

Scheepsmuseum wou Norderney niet

In september 2002 vroeg ik het Maritiem Museum in Rotterdam waarom ze de Norderney niet opnamen in hun collectie. Ze hebben een haven met allerlei historische schepen.

Ik kreeg een vriendelijk - maar afwijzend - antwoord van Hoofd Collecties, Kees van der Ende. Hieronder, op deze pagina:
mijn vraag aan het museum en
het antwoord van het museum

Andere musea heb ik niet aangeschreven.

Aan het Maritiem Buitenmuseum, Rotterdam:

11 september 2002

Waarom wordt de Norderney niet opgenomen in de collectie van het Maritiem Buitenmuseum?

Deze kustvaarder uit 1949 is weliswaar niet van belang omdat zij zo veel gevaren heeft, of omdat ze van een bijzonder type is. Maar het is wel een schip dat bijna iedere volwassen Nederlander kent: het voormalige radiozendschip van Veronica. Een ikoon, zou ik bijna zeggen.

Bovendien is zij het oudste nog bestaande Nederlandse zendschip. (De Mebo II van Radio Noordzee is tot zinken gebracht in de Middellandse Zee, de Mi Amigo van Radio Caroline is na vele jaren trouwe dienst uit elkaar gevallen en gezonken in de Noordzee, de MV Galaxy van Radio London is gesloopt, de Communicator ligt te vergaan in de Pampushaven bij Almere, enz. enz.)

Verder speelde de Norderney een passieve, maar belangrijke rol voor de scheep- en luchtvaart als 'baken op zee'. U heeft toch ook boeien in uw collectie?

Veel hoeft de Norderney u niet te kosten. Het schip is weliswaar niet zeewaardig meer, maar verkeert wel in een redelijke (drijvende) staat. Momenteel ligt zij in het Kempisch Dok in Antwerpen, als drijvende club.

Haar levensloop is onverwacht en dramatisch; van onopvallend vissersschip tot zinnebeeld van de swingende jaren zestig in Nederland, die ook in Rotterdam hun sporen hebben nagelaten. Dramatisch was de stranding van het schip in 1973 vlak naast het havenhoofd van Scheveningen.

Kortom, de Norderney is een belangrijk stuk cultureel erfgoed: zij vertegenwoordigt een belangrijk stuk 20ste-eeuwse maritieme geschiedenis, en symboliseert een bijzondere relatie tussen de Noordzee en Nederland.

De fans van het vroegere Radio Veronica zijn nu overwegend goedverdienende veertigers en vijftigers met een gezin; voorwaar een interessante doelgroep om in uw museum te krijgen. Bovendien haalt u met hen ook een voorraad gemotiveerde en toegewijde vrijwilligers in huis om de Norderney te onderhouden (ik meld me bij deze aan).

Een uitgebreid verhaal over de Norderney kunt u vinden op deze webpagina: http://www.offshore-radio.de/fleet/norderney.htm

Ik hoop een antwoord van u te krijgen.

Met vriendelijke groet,

Rob Kievit

Hilversum

[later nog gevonden: de Norderney is eigendom van Jan Groeneweg en in 1997 voor tien jaar verhuurd aan Grolsch, die het schip verhuurt aan een exploitant, nu dus één in België. Sindsdien heeft het schip nog wat omzwervingen gemaakt.]

Waarom de Norderney niet in het Havenmuseum komt

-----Original Message-----
From: k. van der ende
Sent: Sunday, September 15, 2002 6:44 PM
To: Rob Kievit
Subject: zendschip Norderney

Geachte heer Kievit,

Hartelijk dank voor uw mail van 11 september j.l.

Ik ben het met u eens dat het voormalige zendschip van Veronica een cruciale positie in de geschiedenis van de Nederlandse zeezenders heeft ingenomen. Zoals u zelf echter al opmerkt is de cultuurhistorische waarde van de Norderney, gezien vanuit een maritiem perspectief, zeer beperkt.

Het verzamelbeleid van het Maritiem Buitenmuseum, dat na de recente fusie met de Stichting Openlucht Binnenvaartmuseum nu verder gaat onder de naam Havenmuseum, richt zich kort gezegd op objecten en de daaraan verbonden verhalen, die een beeld geven van de technologische en sociale ontwikkeling van de Rotterdamse haven over de periode 1850 tot heden.

De huidige collectie bestaat dan ook o.m. uit vaartuigen die een rol in het nationale en internationale goederenvervoer gespeeld hebben en vaartuigen die een dienstverlenende rol in het Rotterdamse havengebied vervuld hebben. Daarnaast bezitten wij diverse overslagmiddelen zoals havenkranen, een graanelevator en twee straddle carriers. Omdat scheepsbouw en -reparatie, alsmede machinebouw onlosmakelijk verbonden zijn met een grote zeehaven bevinden zich in onze collectie ook historische objecten die uit deze bedrijfstakken afkomstig zijn. Middels clustering van objecten uit een bepaalde periode zullen in de toekomst in het Rotterdamse Waterstadgebied diverse historische scènes gerealiseerd worden. Door middel van demonstraties zullen de werking en de onderlinge samenhang tussen de diverse objecten aan het publiek duidelijk gemaakt worden.

Het verwerven van een voormalig zendschip, hoe groot de cultuurhistorische waarde hiervan voor de ontwikkeling van de Nederlandse media ook geweest mag zijn past, zoals u ziet, helaas niet binnen onze huidige verzamelfilosofie. Een geheel gerestaureerde en authentiek ingerichte Norderney zou mijns inziens meer passen binnen de collectie van het Omroepmuseum.

Ik hoop dat u begrip heeft voor ons standpunt t.a.v. de Norderney, en wens u veel succes met uw pogingen om het schip te behouden.

Met vriendelijke groet,

Kees van der Ende
Hoofd Collectie Havenmuseum

Naschrift

(Rob Kievit:)

Ik heb begrip voor het standpunt van het Havenmuseum. En ik vind het netjes dat ze de moeite nemen om het uit te leggen. Er zijn allerlei 'buitengaatse' objecten die minder te maken hebben met de haven, zoals vissersboten, booreilanden en zendschepen. Het is logisch dat die thuishoren in een ander museum. Maar welk? Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam gaat vooral over het zeevarende verleden van Nederland, en de Norderney voer juist niet.

Ik ben bang dat het Omroepmuseum, dat binnenkort opgaat in een nieuw mediamuseum, hooguit interesse heeft in geluidsopnamen van programma's vanaf de Norderney. Het schip zelf... stel je voor, de Norderney bij de ingang van het nieuwe Museum voor Beeld en Geluid, op het Mediapark in Hilversum!

29 augustus 2003

Also on this site:
Junk cupboard: miscellaneous files from the Kievit (offshore) radio collection

Back to top · This page was created 29 August 2003